RoHS ve WEEE

Önceki Sayfa

NITON XRF ANALİZ CİHAZLARIYLA

AĞIR METALLAR KONTROL ALTINDA!

Avrupa Birliği'nin getirmiş olduğu RoHS kısıtlamaları uyarınca KurşunI(Pb), Hexavalent Krom(Cr+6), Civa(Hg), Polybrominated Biphenyls(PBBs) ve Kadmiyum(Cd) belirli sınırlar altında tutulmak zorundadır. Üreticilerin RoHS kontrollerinde tahribatsız testleri malzemelere zarar vermeden Thermo Scientific Niton XRF analiz cihazları güvencesiyle elemental olarak saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir.

Kurşun, Civa, Kadmiyum, Brom ve Krom’da Saniyeler İçerisinde RoHS Kontrolleri!

ABD üretimli Thermo Scientific Niton XRF analiz cihazlarıyla saniyeler içerisinde boyaların analizini yaparak Kurşun, Civa, Kadmiyum, Brom ve Krom değerlerini analiz edilebilmektedir. Niton XRF analiz cihazlarında bulunan Thermo Scientific patentli yazılım sayesinde, RoHS limitlerine göre analiz sonuçları karşılaştırılır ve analiz anında OK/RED(Pass/Fail) sonuçlarıyla birlikte operatörlere anında bildirilmektedir. Niton XRF analiz cihazlarıyla daha dar limitler için ilave program yer almaktadır. Bu program sayesinde 100 ppm limitlerin üzeri RED olarak tanımlanabilmektedir.

rohs weee ağır metal analizi kurşun civa kadmiyum niton xrf analiz cihazı