1988'den beri
Teknik Serviste bir telefon kadar size yakınız..

[ANASAYFA] [REFERANSLAR] [İLETİŞİM]
[THERMO NITON XRF ANALYZER]
[OXFORD WAS SPEKTROMETRELER]
1 Temmuz 2006 dan itibaren  Elektrik ve Elektronik  cihazların üretiminde   RoHS (Rectriction of Hazardous  Substances - Tehlikeli materyallerin kısıtlanması  ) ve  WEEE (Waste Electrical Electronic Equipments -  Elektrik Elektronik atıklar ) e uygunluk    şartı aranmaktadır. AB ye giriş  sürecinde  Avrupa Parlamentosu nun  2003 yılı başında aldığı  RoHS direktifleri denilen  bu kararlar (EU 2002/95/EC) bazı  ağır metallerin   kısıtlanmasını öngörmektedir. Şu ana dek belirlenen yasaklı maddeler  ve limitleri aşağıdaki gibidir :

Kadmiyum (Cd)                                             maks. 100 ppm
Cıva (Hg)                                                            maks. 1000 ppm
Kurşun (Pb) 1000 ppm                             maks. 1000 ppm
Krom VI (Hexavalent chromium)       maks. 1000 ppm
PBB Polybrominated Biphenyls         maks. 1000 ppm
PBDE Polybrominated Diphenyls     maks. 1000 ppm

XRF  Tekniği ile RoHS ve Tüketim malzemeleri testi

Elektrik - elektronik  cihaz üretiminde  hammadde sağlayıcılar, komponent üreticileri, fason üreticiler, kendi markası altında satış yapanlar , geri dönüşümcüler   bu  kısıtlamalara  uymak zorunda olacaktır. Bu kısıtlamalarla ilgili  bazı muafiyetler  getirilmiştir. Bu  muafiyetler  buradan görülebilir.
Yukarıda belirtilen  elementlerin  her aşamada kontrol edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtlilen  kontrol yöntemi RoHS uygunluk prosedürü olarak  genel kabul görmektedir :
Şemadan görüleceği gibi taşınabilir XRF cihazları ile RoHS uygunluk testi kolaylıkla ve tahribatsız olarak yapılabilir. Eğer Cd, Pb ve Hg kritik seviyelerde ise - 90 ppm gibi - veya yüksek Cr ve Br bileşiklerinde Cr VI , PBB/PBDE tesbiti için  başka laboratuar testlerine ihtiyaç duyulur.
Yukarıdaki şemalardan görülebileceği gibi ürünün her aşamasında RoHS uygunluk testlerinin yapılması gerekmektedir. Hammadde analizi kolay iken ürün karmaşıklaştıkça test de zorlaşmaktadır.
İstenirse, numunenin spektrumu izlenerek de elementler kalitatif olarak da izlenebilir. Küçük numuneler de kamera ve small spot yardımı  ile izlenebilir.
Portatif XRF cihazlarında dünya lideri olan  Thermo NITON  , hızlı,tahribatsız, kesin ve doğru  RoHS  uygunluk testi için   yaygın kullanılan XLt 797Z ile birlikte XL3t 700 modelini geliştirmiştir .
Bu  model  , daha güçlü 50 kV   minyatür  Xray tüpe sahip ,  SI-PIN veya SDD dedektörlü , konumu kullanıcıya göre ayarlanabilir dokunmatik renkli VGA  ekrana sahip, pistol biçimli sadece  1.4 Kg ağırlığa sahip bir cihazdır. 30 sn gibi bir sürede  kadmiyum, kurşun , cıva, toplam krom, toplam bromla birlikte toplam  18 elementi (Ba, Sb, Sn, Cd, Br, Se, Bi, Pb, As, Br, Au, W, Hg, Zn, Cu, Ni, Fe, Cr, V,Ti, Cl ) plastik modunda  ppm olarak analiz etmektedir. PCB (elektronik kartlar ) , IC entegre devre, transistör, kondansatör  gibi elektronik komponentler , plastik kılıflar, gövdeler, kablolar  ile hızlı ve kesin olarak ölçülebilmektedir. Cihazda  bulunan elektronik modu ile de metal kısımların , lehimlerin analizi  ise 26 elementte (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Hf, Ta, Pt, Au, Pb, Bi, Hg ) yapılmaktadır.
[ANASAYFA] [REFERANSLAR] [İLETİŞİM]
[THERMO NITON XRF ANALYZER]
[OXFORD WAS SPEKTROMETRELER]
[ANASAYFA] [REFERANSLAR] [İLETİŞİM]
[THERMO NITON XRF ANALYZER]
[OXFORD WAS SPEKTROMETRELER]
[ANASAYFA] [REFERANSLAR] [İLETİŞİM]
[THERMO NITON XRF ANALYZER]
[OXFORD WAS SPEKTROMETRELER]